acge-furniture.com=> เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

เราเป็นผู้ผลิตและออกแบบเฟอร์นิเจอร์ Built In จากไอเดียเริ่มต้นของลูกค้า และเราสามารถช่วยเสนอไอเดียต่างๆร่วมเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดในตัวงานนั้นๆ
โดยมีช่างออกแบบที่มีประสบการณ์ด้าน  Interior Design  ซึ่งสามารถที่จะแนะนำลูกค้าได้ เราเน้นประโยชน์ในการใช้งานและก็ไม่ลืมความสวยงาม
เรายินดีให้คำปรึกษา ปัญหาเรื่องเฟอรืนิเจอร์ บ้านพักอาศัย คอนโดมิเนียม โรงแรม   โดยทีมนักออกแบบ และทีมช่างที่มีประสบการณ์กว่า 15 ปี
สามารถส่งงานให้เสร็จภายในเวลาที่ตกลงกันไว้    ไม่ทิ้งงานไม่ว่างานเล็กหรือใหญ่  มีบริการวัดหน้างานโดยไม่มีค่าไช้จ่าย
ให้คำปรึกษาทุกปัญหา รับงานในเขต พัทยา และ ภาคตะวันออก